0%
0
00:00
Tạm Dừng
Trở về trang chủ
3
Hết giờ!
Các chiến binh có thể chiến đấu nhiều lần để cộng dồn điểm.
Thành tích chiến đấu chỉ có giá trị trong 1 tuần.
Các chiến binh chỉ được nhận thưởng 1 lần.
Bắt đầu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Đăng ký

Bắt đầu

Chào mừng bạn tới Hành tinh của Làn Da.
Đây từng là một nơi rất đẹp & mượt mà.

Nhưng quân mụn đang tiến hành xâm lược hành tinh này!

Gia nhập ngay đội quân Pond’s Acne Clear
Tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược Mụn!

Chạm liên tiếp để tiêu diệt Mụn

level name

Chiến đấu tiếp

Chúc mừng các chiến binh Pond’s Acne Clear đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược Mụn! Nhưng bọn chúng vẫn lên kế hoạch QUAY TRỞ LẠI! Hãy giúp TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TỰ BẢO VỆ của Hành Tinh Làn Da để ngăn chặn Mụn quay trở lại! Hành tinh làn da đã được TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TỰ BẢO VỆ. Quân Mụn sẽ không bao giờ dám quay trở lại!

Chúc mừng chiến binh Pond’s Acne Clear

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dao Van Tan

Đã tiêu diệt được 100 Quân mụn
Hoàn thành nhiệm vụ tăng cường
khả năng tự bảo vệ của Làn Da

0

Bảng xếp hạng
Chiến đấu tiếp
Trở về trang chủ